nieuws

lees het laatste nieuws over de duinen

16 maart: manifestatie bij klimduin en stille tocht door het dorp

Met ruim 150 mensen stonden we bijeen aan de voet van het klimduin in Schoorl. Om onze DEN een mooie uitvaart te bezorgen. Het was indrukwekkend. Korte speeches werden afgewisseld met toepasselijke muziek.

bij het klimduin demonstreren tegen de kap

Vervolgens ging de rouwstoet door het dorp naar de hoofdingang van de Schoorlse Duinen. Daar staat het kantoortje van SBB, dat heel toepasselijk De Corsicaan heet. Bij dat kantoortje hebben we de manifestatie voortgezet met heel andere muziek. Na nog enkele speeches werd DEN achtergelaten bij SBB, om samen met haar soortgenoten te worden gecremeerd in de biomassa-centrale van SBB in Purmerend.

eind van de demonstratie voor De Corsicaan, het kantoortje van SBB

8 maart: Uitzending van Nieuwsuur over de grote ontbossing in Nederland, ook in Schoorl. Terwijl juist bomen nodig zijn voor het klimaat. In de uitzending geeft SBB onjuiste informatie over de kapplannen in Schoorl. Namens SBB vertelt Hekhuis (wijzend op een maquette) dat maar heel weinig zal worden gekapt in Schoorl. Daarmee strooit SBB ons alweer zand in de ogen. Het is NIET WAAR wat Hekhuis zegt. Niet alleen dat kleine Leeuwenkuilbos wordt na de zomer gekapt, ook het grotere Van Steijnbos gaat er aan in september 2019. Daarna wordt het Baaknolbos  en het Frederiksbos gekapt. Tenslotte wil SBB bijna alle naaldbomen gaan kappen in de laatste restjes bos die zijn overgebleven. We hebben SBB gevraagd om een rectificatie van de onjuiste informatie van Hekhuis, maar dat weigeren ze.

Zelf zien hoe Hekhuis (SBB) onwaarheden verkoopt? Klik hier.

5 maart: Persbericht verzonden met de uitslag van onze enquête onder de politieke partijen die in NH meedoen aan de provinciale verkiezingen op 20 maart:
CDA ziet de kap als noodzaak.
Code Oranje wil eerst een gesprek.
D66 ondersteunt het ontbossen.
GroenLinks vindt dat boskap soms kan maar nooit grootschalig.
PvdA wil bebossing tegen gaan, kiest voor zand en denkt dat daar veel bezoekers op af komen.
Partij voor de Dieren wil de beheerplannen bij stellen.

SP vindt dat omvorming niet ten koste mag van zeldzame soorten.
VVD heeft twijfels over nut en noodzaak van boskap in duingebied.
50PLUS staat niet achter de kapplannen, kap van naaldbomen moet stoppen.

Wil je meer weten over de antwoorden van de partijen?
Klik hier voor een uitgebreide samenvatting, of klik hier voor de gehele lijst met onze 14 vragen en alle complete en onbewerkte antwoorden, precies zoals de partijen die hebben gegeven.

4 maart: onze vierde Nieuwflits is uitgestuurd. Ook lezen? Klik hier.

11 februari: Onze derde Nieuwsflits is uitgestuurd. Ook lezen? Klik hier.

10 februari: Vroege Vogels besteedt aandacht aan de kaalkap en laat voormalig SBB-directeur Frits van Beusekom uitgebreid aan het woord. Helaas wordt hij af en toe hinderlijk onderbroken door Harry Hekhuis. Zou er nu eindelijk iets gaan veranderen?

6 februari: De Duinstreek plaatst een horror-story: Een Sprookje of Tragedie in Schoorl? Lees hier waar het over gaat en beslis zelf.

5 februari: Er ontstaat veel commotie binnen SBB als hun ex directeur Frits van Beusekom in een interview in het lokale Nieuwsblad De Kaap gehakt maakt van het kaalkap beleid van SBB (het interview vindt u hier en natuurlijk op onze pagina met kranten berichten hier). Vooral als Frits even later ook wordt geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad en door de NRC. Deze nieuwsberichten kunt u hier nalezen.
SBB is er als de kippen bij om de uitspraken van Van Beusekom  tegen te spreken. Wel leuk: op hun website vergalopperen zij zich en schrijven iets dat duidelijk bedoeld is om de lezer in slaap te sussen: Maak je geen zorgen, bos blijft bos. Zie hieronder bij 1 februari. Dat vonden we een feestje waard, we hebben direct contact opgenomen met het SBB-team in Schoorl. Ook leuk op de site van SBB: er staat iets heel bijzonders:  Staatsbosbeheer maakt steeds per gebied zorgvuldige afwegingen tussen beschermen, beleven en benutten, waarbij we onze bossen duurzaam beheren voor nu en voor toekomstige generaties. Zelf nalezen? Klik hier.
Kortom, als we dit bericht van SBB kunnen geloven, worden het Leeuwenkuilbos, het Van Steijnbos, het Frederiksbos en het Baaknolbos niet gekapt. Toch een feestje waard?

1 februari: SBB plaatst een heel goed bericht op haar website:

Wilt u de pagina van SBB bezoeken? Dat kan hier.

31 januari: Protest tegen de verleende vergunning bij aanvang gemeenteraadsvergadering:

31 januari: Ex directeur van SBB is fel tegen de boskap.
In Nieuwsblad De Kaap staat onderstaand interview met Frits Van Beusekom, ex directeur van SBB.
Te klein om te lezen? Klik op het artikel.

Meer berichten over de duinen en de bossen vind je hier of bovenaan de pagina door te klikken op de TAB nieuws — onze duinen in de Pers.

31 januari: Monitoring gestopt: Nog steeds geen antwoord van gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) op een vraag die wij hem medio november stelden. Met Adnan hadden we de afspraak gemaakt dat onze stichting zou meedoen met de monitoring (het volgen van de effecten) van de omvormingen en met de evaluatie (het controleren of de doelen zijn bereikt). Tot nu toe komt van monitoring niets terecht. We hebben onze deelname voorlopig stop gezet en aan Adnan gevraagd om de afspraak te verduidelijken. Wij hebben onze vraag opnieuw onder zijn aandacht gebracht.

30 januari: De Provinciale fractie van GroenLinks laat ons weten dat zij een hoorzitting eisen over de invloed van grootschalige bomenkap op de biodiversiteit en dat zij in hun verkiezingsprogramma de volgende zin hebben opgenomen:
“De provincie zet zich in voor herstel van de biodiversiteit. Bomenkap vormt soms onderdeel van de aanpak. Nadelige effecten, zoals het vrijkomen van CO2 en het verdwijnen van de bestaande boshabitat en bosrecreatie in de duinen, worden altijd zorgvuldig meegewogen. Indien in een bepaald gebied de negatieve effecten zeer zwaar wegen, kan worden afgezien van de voorgenomen bomenkap.”
Volgens ons gaat dit net niet ver genoeg, want levende bomen nemen CO2 op (ze nemen ook depositie op van NOx en ze vangen fijnstof). Bomen die gekapt zijn nemen geen CO2 meer op. Kappen heeft een dubbel negatief effect op de hoeveelheid CO2 in de lucht en een driedubbel negatief effect op de kwaliteit van de lucht.

De enorme kap is hieronder op film te zien. Werkt het niet? Klik dan hier.

17 januari: SBB laat ons per email weten dat het kappen in het gedeelte tussen de Schoorlse Zeeweg en Aagtdorp nu af is. Hebt u ze ook gezien, die grote stapels hout langs de Schoorlse Zeeweg? We kregen door dat er in totaal 15.811 volwassen bomen zijn gekapt. We hebben gevraagd waar de bomen naar toe gaan en waar ze voor worden gebruikt. We hebben nog geen compleet antwoord, maar wel is duidelijk geworden dat het grootste deel van de bomen is versnipperd.

11 januari: TV NH besteedt weer aandacht aan de Schoorlse Duinen. Waarom is vergunning verleend voor het kappen? Voor het open maken van het terrein om wind en zand toe te laten? Mooi zichtbaar was in de uitzending, dat er juist al heel veel open terrein is. Duidelijk werd door ons bestuurslid naar voren gebracht dat juist de verschillende soorten begroeiing dit gebied zo interessant maken en zorgen voor de grote biodiversiteit. Daar horen de bossen onderdeel van te blijven. Er is al zo weinig bos in Noord Holland. Filmpje zien? Klik hier.

9 januari: In de gemeentekrant lezen we dat de gemeente Bergen op 3 januari vergunning heeft verleend aan SBB om het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos om te vormen tot duingrasland. Concreet betekent deze vergunning, dat SBB beide bossen mag kappen, de stronken mag verwijderen en de humuslaag van de grond mag afgraven. Ze noemen het duingrasland, maar ze bedoelen stuivend zand.

Een vreemde zaak. De (al verlengde) termijn verliep op 24 december, van rechtswege zou daarmee de vergunning al zijn verleend zonder besluit van de gemeente. De gemeente brengt naar buiten dat B&W het besluit om de vergunning te verlenen wel tijdig hebben genomen, maar dat in overleg met SBB is gekozen om het besluit niet in de kerstvakantie te publiceren. Daarom zouden ze hebben gekozen voor 3 januari als publicatiedatum. Dat is een datum precies in het midden van de kerstvakantie. Snapt u het?

Met het besluit gaat de gemeente in tegen haar eigen beleid. De gemeenteraad heeft zich in 2016 unaniem uitgesproken tegen de kap. Voor de verkiezingen hebben alle partijen in de raad (op één na) zich in stevige bewoordingen uitgesproken tegen de kap.
De vergunning druist op veel punten in tegen de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en de aanvraag bleek niet eens compleet te zijn, er ontbraken 2 bijlagen. Wij (en met ons honderden anderen) hebben bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de verleende vergunning. We hebben tegelijk aan de Voorzieningen Rechter gevraagd om eventuele werkzaamheden tegen te houden.

25 december: ontbossing is landelijk probleem
We wisten het wel door onze contacten met andere natuurorganisaties. Nederland ontbost in hoog tempo. In verhouding ontbost ons land sneller dan Brazilë in het Amazonegebied.

In het decembernummer van Eigen Huis Magazine staat een artikel over de snelheid waarmee onze steden ontgroenen. Alleen al in Amsterdam verdwenen 600 voetbalvelden aan openbaar groen.

TV-programma De Monitor wil aandacht gaan besteden aan de ontbossing en vraagt op haar website wie om zich heen ook ziet dat Nederland ontbost. Klik hier voor het artikel over Schoorl op de website van De Monitor.

23 december: boswachters met gewetensbezwaren?
We hebben op 10 december SBB gevraagd of er naast boswachters die bezwaar hebben tegen het afschieten van gezonde herten, ook boswachters zijn die bezwaar hebben tegen het kappen van gezonde bomen, of van hele bossen.
We ontvingen als antwoord van de heer Lever van SBB: “van de door u gevraagde informatie heb ik geen documenten aangetroffen“.

22 december: Klimaatakkoord
In het Klimaatakkoord wordt opgeroepen om ontbossing tegen te gaan en om nieuwe bossen aan  te planten. Hopelijk wordt die boodschap ook door onze Provincie en door SBB gelezen en begrepen.

22 december: SBB stopt tijdelijk met kappen
In de kerstvakantie wil SBB niet kappen. Dat zou teveel tumult geven.

weinig koninklijks aan de Koninginneweg

Het kappen is met grof geweld gebeurd. Met zwaar materieel is door het bos en over wandelpaden gereden. De paden zijn onbegaanbaar door de  bagger. SBB vond het kennelijk niet nodig om er voor te zorgen dat het natuurgebied toegankelijk was in de kerstvakantie. Een drukke tijd in Schoorl, waarin veel wandelaars en hardlopers van de paden gebruik willen maken. Het vraagt om uitglijden en enkelblessures.

Veel van het gekapte hout is al afgevoerd, maar er staan nog enorme hoeveelheden te wachten langs de Zeeweg en ook in het bos liggen nog grote stapels gezaagde stammen.

21 december: verzoek aan SBB
De kap ligt in de kerstvakantie stil. Dat leek ons een goed moment om de balans op te maken. Aan SBB hebben we gevraagd hoeveel volwassen bomen er dit najaar zijn gekapt. Kort daarna hebben we dit verzoek uitgebreid met de vraag waar het gekapte hout naar toe gaat en waar het voor wordt gebruikt.

19 december: uitspraak rechtbank
Helaas. De rechtbank acht zichzelf niet bevoegd om een uitspraak te doen in de zaak (aangespannen door Stichting Duinbehoud, Stichting DuinBES en ons) tegen de kap van het Leeuwenkuilbos en het Van Stijnbos.

8 december: verzoek aan Mark Rutte
Nu de klimaatwet er aan komt, heeft onze minister president zich daar enthousiast over uitgelaten. Bomen zijn van groot belang voor het beperken van de klimaatverandering omdat zij van koolstof en stikstof vastleggen en vast houden. Zij spelen een grote rol bij het reduceren van CO2, NO, NO2 en NH3. Wij hebben de MP daarom gevraagd een goed woordje te doen voor de bomen.

28 november: aangifte van vernieling
PWN heeft weer een bos gekapt en de stobben verwijderd. Nu op grondgebied van de gemeente Bergen, ten zuidwesten van Egmond Binnen. In het Vogelwater gebied, waar de Van Oldenborghweg de Lageweg kruist (52°58’N, 4°63’O).

Voor vergelijkbare werkzaamheden in de Schoorlse Duinen heeft SBB netjes vergunning aangevraagd bij de gemeente. PWN heeft dat niet gedaan. Daarom zien we het als vernieling in een natuurgebied en hebben we de RUD om handhaving verzocht.

de harvester rijdt over de Zeeweg richting Berenkuil

27 november: KAP NU OP FILM TE ZIEN

SBB is veel bomen aan het kappen in de bossen langs de Klimweg en de Zeeweg en de binnenduinrand. SBB noemt deze kap ‘dunnen’ en ‘het maken van open plekken’. Wij zijn van mening dat er veel meer wordt gekapt dan wat normaal onder dunning wordt verstaan. De hoeveelheid hout die uit het duingebied wordt afgevoerd is enorm groot.

Wat SBB doet lijkt verdacht veel op het oogsten van hout ten behoeve van haar eigen warmtecentrale in Purmerend. Als dat zo zou zijn, dan zou dat ingaan tegen het milieubeleid van die centrale, want het Schoorlse Bos is nooit bedoeld geweest als ‘dennenakker’, niet als productiebos om hout in de oogsten. Volgens SBB wordt het hout afgevoerd naar IJmuiden, waar het zou worden verscheept naar Engeland. Maar we horen ook andere berichten.

We kregen van Peter H. een prachtige opname van de huidige boskap, met toestemming om de film te plaatsen op onze website. Schrik niet van de dramatische beelden. Klik hier om met eigen ogen te zien wat er gebeurt in de duinen.

SBB noemt deze kap een inhaalslag voor 10 jaar achterstallig onderhoud. Volgens de door ons geraadpleegde experts wordt veel teveel tegelijk gekapt, al hoeft dat volgens hen niet schadelijk te zijn voor het bos. Het bos zou zich kunnen verjongen en daardoor in stand kunnen blijven. Waar SBB eerder bossen heeft uitgedund en open plekken heeft gemaakt, werd de ruimte al snel ingenomen door Amerikaanse vogelkers, brandnetels en bramen. De grote open vlakten die SBB na de bosbranden heeft gemaakt, door het verwijderen van stobben, heide en humuslaag, worden ingenomen door grassen, vogelkers, berken en esdoorns.

Een groot bezwaar tegen deze kap is dat de grote oogstmachine door zijn gewicht de grondstructuur aantast, waardoor het bodemleven ernstig wordt verstoord en veel bodemdieren hun habitat verliezen. Het zal nog jaren duren voor de grond zich van dit geweld heeft hersteld.

Wij zijn dus tegen deze veel te grote schaal van kappen!

22 november: Weer een klokkenluidersbrief aan Europees Parlement
In navolging van onze brief van 18 oktober hebben nu verschillende natuurorganisaties samen een vergelijkbare open brief verstuurd aan het Europees Parlement. De nieuwe brief is uitgebreider dan onze vorige en mede ondertekend door een aantal andere natuurorganisaties die strijden voor het behoud van de bomen in hun omgeving.

Het is toch te gek dat Europese subsidie wordt gebruikt om bomen te kappen en te verbranden. Terwijl er voor CO2-vermindering juist veel meer levende bomen nodig zijn.  Zie hier de brief.

15 november: door het uitstel van de kap kwamen we kort in het nieuws van RTV-NH. Wilt u het fragment zien?  Klik hier. Helaas bleef er maar weinig over van het interview.

14 november: Kap uitgesteld door gedeputeerde Tekin
Gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) heeft ons telefonisch laten weten dat de kap van het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos wordt uitgesteld tot na de zomer van 2019. De kap van deze bossen zou volgens SBB om ongeveer 20 ha gaan. Dat komt omdat ze het bos ertussen geen ‘bos’ noemen, maar ‘bomen’. Veel bomen bij elkaar is voor ons gewoon een bos. Totaal zou dus inclusief de ‘bomen’ 34 ha bos worden gekapt.

Halt voor kap door PWN?
Of dit besluit van gedeputeerde Tekin ook een ‘halt’ betekent voor de al lopende boskap tussen Bakkum en Egmond in het Noord-Hollands Duinreservaat (het PWN-gebied) is niet duidelijk geworden.

13 november: Gemeente verlengd beslistermijn kapvergunning
Door SBB is bij de gemeente Bergen vergunning aangevraagd voor de omvorming van bos tot grasland. Dat doen ze door te kappen, door het verwijderen van de stobben en door het afgraven van de complete humuslaag. De normale beslistermijn voor een vergunning is 6 weken. De gemeente heeft zonder opgaaf van reden de termijn nu met 6 weken verlengd.

13 november: Rechtszaak tegen Beheerplan
Onze rechtszaak is een stap verder: op 13 november is die voor geweest bij de Rechtbank in Haarlem. De Rechtbank stelde zich afgelopen zomer niet ontvankelijk voor ons bezwaar tegen het Natura 2000 Beheerplan Schoorlse Duinen. De reden was dat de Stichting nog niet als rechtspersoon bestond, in de periode dat het Beheerplan ter inzage lag. Een vreemde uitspraak van de rechtbank, want bezwaar mocht niet alleen worden gemaakt door personen die tijdens de inzage-periode een zienswijze hadden ingediend, maar ook door een ieder die aantoonbaar niet in staat was geweest om op tijd een zienswijze in te dienen.

Gezamenlijke aanpak
Omdat wij niet alleen, maar samen met Stichting DuinBES en Stichting Natuurbehoud procederen, loopt onze zaak gelukkig door. De rechtbank heeft het pleidooi van onze advocate aangehoord en zal waarschijnlijk op 24 of 27 december een uitspraak doen.

Zandhagedis leeft in te kappen bossen
Door Mariska de Wild (Stichting DuinBES) is in tijdschrift Ravon gepubliceerd waar in de Schoorlse Duinen de beschermde zandhagedis is waargenomen. Op onderstaande kaart ziet u dat de zandhagedis ook voorkomt in de twee bossen die SBB nu wil gaan kappen! Klik hier om een samenvatting van het artikel in te zien.

 

 

7 november: Europees Hof over de PAS
Het Europees Hof heeft op 7 november uitspraak gedaan. Door onze Raad van State is aan het Europees Hof om advies gevraagd voor de door Mobilisation for the Environment (MOB), Vereniging Leefmilieu en Werkgroep Behoud de Peel aangespannen zaak over de PAS.

31 oktober: PWN gaat gewoon door met kappen
Klimaatakkoord, CO2 reductie? Door PWN is alweer een groot bos gekapt. Deze keer precies bij de grens van de gemeente Bergen. Dit terwijl PWN weet dat de gemeenteraadsfracties van Bergen grote vraagtekens hebben gezet bij deze kap.

28 oktober: Geslaagde actie met veel spandoeken bij het Leeuwenkuilbos
De snel besloten korte actie op zondagmorgen liep beter dan we hadden gedacht. We wilden uitproberen of spandoeken bij het Leeuwenkuilbos wel genoeg opvallen. Dat bleek het geval. Passanten hielpen zomaar mee. Langsrijdende fietsers vroegen ons wat er met het bos gaat gebeuren en waarom het gekapt gaat worden. Of deze plek nu ook het punt wordt voor meer demonstraties is nog niet bekend.

 

 

 

 

We haalden er zelfs De Duinstreek mee.

Staatsbosbeheer heeft ons telefonisch laten weten dat zij vinden dat wij dit soort acties tevoren moeten melden, zodat zij toezicht kunnen houden.

18 oktober: Open brief aan het Europees Parlement
De voorgenomen boskap gaat om verbetering van de natuur. Het gaat ordinair om geld. Dat gaan wij steeds duidelijker zien. Door bos om te vormen tot zandvlakten komt geld beschikbaar uit Europa (Natura 2000) en ook vanuit Nederland (PAS-regeling). Kappen kost niets, de aannemer wordt ‘betaald’ met het hout. Verbranden van hele bomen in de bio-centrale levert subsidie op. Wij hebben in een open brief aan het Europees Parlement naar voren gebracht dat wij vermoeden dat hier oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van subsidies. De brief kunt u hier lezen.


21 oktober: “Hier is zon, zee en zand”
Het boek is de jubileumuitgave van Uitgeverij Conserve. Met de royalties van dit boek steunt de uitgeverij de doelstelling van onze Stichting in de strijd tegen de kap en het afgraven van 90 hectare dennenbos in de Schoorlse Duinen.  Meer? Klik hier.

 

 

 

21 oktober: 35-jarig jubileum van Uitgeverij Conserve
Uitgever Kees de Bakker stelde een tafel beschikbaar aan onze Stichting, zodat de ruim 200 jubileumgasten kennis konden nemen van de ingrijpende omvormingsplannen en de gevolgen daarvan voor de mooie Schoorlse Duinen.

van links naar rechts:                                                                                                                              Philip Wiesman, Marie-José Stoop, Joke Volkers-Vos en Kees de Bakker

 

 

6 oktober: Overleg van gemeenteraadsleden met gedeputeerde Adnan Tekin

gedeputeerde Adnan Tekin luistert naar Joke Gutter

De fracties van de gemeenteraad van Bergen-NH hebben in een gezamenlijke brief aan gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) gevraagd om overleg over de geplande boskap in de aan de gemeente grenzende duinen. Waaronder het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos. De plaatselijke fractie van de PvdA heeft zich achteraf terug getrokken uit deze gezamenlijke aanpak en heeft een eigen brief aan de gedeputeerde gestuurd.
In plaats van een ‘gewone’ vergadering, leek het gedeputeerde Adnan Tekin beter om de raadsleden samen met vertegenwoordigers van onze stichting uit te nodigen voor een ‘speciale duindialoog’. Het werd een openlucht bijeenkomst op de top van de Zwarte Blink, midden in de Schoorlse Duinen. Overleg bleek niet de bedoeling want het besluit om te kappen stond vast. Wel mochten vragen worden gesteld, maar een dialoog werd het niet. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

Druk bezochte informatiemiddag 30 september.
Kijk hier wie de sprekers waren en waar het hen om ging.
Het was een druk bezochte en zeer informatieve bijeenkomst, waarin onder meer de desastreuze uitwerking van de boskap op zeldzame paddenstoelen aan de orde kwam. Ook werd uitgebreid aandacht besteed aan de fouten die PWN heeft gemaakt in een onderzoek naar het watergebruik door dennen.
Het plan om de dennenbossen te kappen blijkt de bewoners van Schoorl en Groet nog flink bezig te houden.

Nog meer kap door PWN

waarom moet dat bos weg?

PWN is van plan om deze herfst nog meer bomen weg te halen uit het Duinreservaat. Nu weer op grond binnen de gemeente Bergen NH. Op de grens van Bakkum en Egmond Binnen, nabij ingang Diederik. Zie meer hier.

Omgevingsmanager Simone Verbon

Eugenie op een geleende fiets met ons op werkbezoek in de Schoorlse Duinen

Eugenie ten Hag is gestopt met haar werk voor de Schoorlse Duinen. Zij heeft een andere functie gekregen binnen de Provincie.
Eugenie was sinds de zomer van 2017 vanuit de Provincie aangesteld als omgevingsmanager voor de Schoorlse Duinen. Hoewel ze in het jaar dat zij in functie was niet erg zichtbaar is geweest in Schoorl en Groet, heeft zij er op de achtergrond wel voor gezorgd dat SBB zich beter tot het publiek is gaan richten en meer informatie over de omvormingsplannen naar buiten heeft gebracht. Haar functie als omgevingsmanager is inmiddels overgenomen door Simone Verbon. Simone doet o.a. mee aan de ‘participatie-bijeenkomsten’ die SBB af en toe organiseert en zij is voorzitter van de monitoring groep.

Monitoring
Dit is een commissie met leden vanuit de Provincie, vanuit SBB en vanuit onze stichting. De commissie houdt o.m. in de gaten of de werkzaamheden die SBB laat uitvoeren, bijdragen aan het beoogde resultaat en geen risico vormen voor te beschermen soorten en habitats. Wij staan in het geheel niet achter de kap- en afgraafplannen, maar hebben er voor gekozen om wel op een positieve manier betrokken te blijven bij de werkzaamheden. Wij denken op deze manier het best te kunnen helpen om de schade van kap en afgraven zoveel mogelijk te beperken.

Boswachter Publiciteit
Laurens Boonekamp heeft een andere functie bij SBB gekregen, hij is vertrokken naar Zuid Holland. Laurens was het gezicht van SBB in Schoorl en Groet. Het maakte niet uit of hij het eens was met wat er geschreven of gepresenteerd moest worden, Laurens deed het met een glimlach. We zullen deze opgewekte brenger van slecht nieuws missen. De informatietaken van Laurens zijn overgenomen door Maarten Duinker

Reacties zijn gesloten.