Actueel

Kijk ook op onze Nieuwspagina voor berichten over het duingebied, natuur, milieu en klimaat.

10-07-2024 Vandaag brengt de ‘Wetenschappelijke Klimaat Raad’ naar buiten, dat het zo slecht gaat met de CO2, dat het nodig is om CO2 te gaan afvangen en dat er geen boom meer gekapt zou moeten worden. Eindelijk krijgen we steun vanuit de overheid zelf, dat de bossen moeten blijven!

Onze laatste gastcolumn geschreven door voormalig Statenlid Grethe van Geffen.

Grethe is boos over de opheffing van fietspaden in de duinen. Haar column heeft de titel ‘Niet de natuurbezoekers, maar de natuurbeheerders verstoren de natuur’. Lezen? Klik hier of op de titel om naar de column te gaan.

Voormalig voorzitter Kees de Bakker stopt met zoeken naar schrijvers voor onze maandelijkse gastencolumn. Na 50 keer vindt Kees het wel genoeg en dat begrijpen wij heel goed, het is een lastige en tijdrovende klus. Die 50 columns laten een rijk gevarieerd beeld zien van ons duingebied. Ze zijn allemaal nog te lezen op deze pagina: gasten schrijven.
Hierbij bedanken we Kees hartelijk voor al zijn inspanningen voor de Duinstichting. We weten dat hij een warm hart heeft voor de duinbossen.

Reacties zijn gesloten.