fraude door de Provincie?

foute conclusie in onderzoeksrapport
Het Noord-Hollands Duinreservaat is het door PWN beheerde duingebied dat loopt van het Noordzeekanaal tot Bergen. In het Beheerplan dat voor dit gebied is vastgesteld, staat een ernstige fout: de verdroging van de duinen wordt geweten aan de dennenbomen. Conclusie: de dennen moeten weg.

Deze stelling is gebaseerd op een langlopend onderzoek dat PWN heeft uitgevoerd in Castricum. Informatie over dit onderzoek kunt u vinden op de website van PWN of door hier te klikken.

gegevens verwisseld
In het onderzoek zijn fouten gemaakt. Tijdens het onderzoek is de methode van meten veranderd en bij het uitwerken zijn gegevens op de één of andere manier verwisseld geraakt.

dennen gebruiken niet meer water dan loofbomen
De conclusie dat de dennen weg moeten om de verdroging tegen te gaan is daardoor fout. Na correctie van de fouten blijkt dat dennen per jaar niet meer water gebruiken dan even grote eiken en zelfs minder dan de veelvoorkomende mix van  grassen, struikheide, bramen en Amerikaanse vogelkers.

provincie past conclusie niet aan
De Provincie weet dat de conclusie in het vastgestelde Beheerplan berust op fouten in het onderzoek, erkent de fouten en heeft het Beheerplan aangepast. Maar de Provincie houdt tegelijk wel vast aan de conclusie dat dennen de verdroging veroorzaken.

In de aangepaste versie van het Beheerplan wordt de conclusie niet meer gebaseerd op het onderzoek van PWN, maar wordt verwezen naar enkele wetenschappers die (nog steeds) van mening zijn dat dennen de oorzaak zijn van de verdroging.

transparant en goed bestuur?
Is zo’n aanpassing  in een vastgesteld Beheerplan acceptabel, of is dit frauduleus handelen?

Terug naar ‘nieuws’.

 

Reacties zijn gesloten.