acties omwonenden

In de omgeving zijn verschillende groepen actief bezig met onze duinen. We noemen hier de stichtingen Local Spirit, DuinBES en Natuurbehoud, als organisaties waar we vanuit de Duinstichting nauw contact mee onderhouden.

de symbolische “eerste boom” wordt door Marieke Kruijer geplant op een duinhelling

Local Spirit
De Stichting Local Spirit uit Bergen organiseert onder andere boomplantdagen in de duinen. Dat gebeurt met eigen middelen en met de inzet van veel vrijwilligers. In het voorjaar van 2017 heeft Local Spirit in samenwerking met SBB een symbolische “eerste boom” geplant in het verbrande deel achter de Vier Trappen.

eigen bomen planten met vrijwilligers
Later in 2017 hebben de vrijwilligers van Local Spirit een vak in het gebied achter de Vier Trappen beplant met een mix van bijna 2000 door Local Spirit bekostigde loofbomen. Verschillende bestuursleden van de Duinstichting hielpen een handje mee.

vrijwilligers planten bomen

Duinbes
De Stichting Duinbes (Duinen Bergen Egmond Schoorl) uit Groet brengt zorgvuldig planten en dieren in kaart en stelt het omvangrijke archief beschikbaar via de website waarneming.nl. U vindt de Schoorlse waarnemingen hier. Met betrekking tot het beschermen van de natuur werkt Duinbes samen met de Stichting Natuurbelang. Hier meer over Duinbes.

Natuurbelang
Het werkterrein van de Stichting Natuurbelang uit Heiloo is breder dan de duinen, maar de duinen hebben wel de aandacht. Natuurbelang strijdt langs de juridische weg vaak met succes tegen de boskap en tegen andere vormen van natuurvernieling. Hier vindt u meer over Natuurbelang.

Terug naar ‘duinen’.

Reacties zijn gesloten.