NH Duinreservaat

Het Noord-Hollands Duinreservaat wordt beheerd door PWN.

kap zonder vergunning van gemeente
Ondanks alle protesten gaat PWN maar door met het grondig en definitief verwijderen van bossen. In november heeft PWN weer een bos gekapt en zelfs de stobben verwijderd.

Zouden ze bij PWN nog steeds niet hebben begrepen dat er voor verbetering van het klimaat en vermindering van CO2 juist veel bomen nodig zijn?

Nu werd gekapt op grondgebied van de gemeente Bergen, ten zuidwesten van Egmond Binnen. In het Vogelwater gebied, waar de Van Oldenborghweg de Lageweg kruist (52°58’N, 4°63’O).
Voor vergelijkbare werkzaamheden in de Schoorlse Duinen heeft SBB netjes vergunning aangevraagd bij de gemeente. PWN heeft dat niet gedaan. Daarom zien we het als vernieling in een natuurgebied en hebben we de RUD om handhaving verzocht.

alweer kappen? Net of er bommen zijn gevallen
PWN heeft met subsidie weer een bos gekapt. Met subsidie. Wordt al dat geld wel goed besteed? Kappen in een tijd dat juist meer bos nodig is voor vermindering van de hoeveelheid CO2 in de dampkring?

Het gaat dit najaar om het gebied tussen de van Oldenborghweg en de Staringweg. Zie onderstaand kaartje van het Vogelwater uit de brochure van PWN. Het plan is de crème en groen gekleurde vlakken dit jaar te kappen. Voor het overzicht is ook een (al wat oudere) kaart van het gebied tussen Egmond en Bakkum toegevoegd.

beschermde natuur?
Kan al dat kappen zomaar? Het is toch een beschermd natuurgebied? Wij zijn tegen deze kap en zoeken medestanders.

Het Noordhollands Duinreservaat is een fantastisch gebied met een bijzonder grote diversiteit aan planten en dieren, waar mensen kunnen wandelen, fietsen en sporten. Dat willen wij zo houden.

boos
Wij zijn verontrust en boos over de plannen van PWN om het bestaande bos grootschalig om te vormen tot open duinen en schrale duingraslanden.
Ieder jaar verdwijnen forse stukken naaldbos en het einde is niet in zicht. Winter 2016/2017 werden de prachtige bossen bij de Valleiweg gekapt. Verleden winter werd een deel van het naaldbos bij het Vogelwater (tussen Bakkum en Egmond) gekapt en komend najaar/winter wil het PWN daar nog aanzienlijk meer dennen verwijderen. Ook bij Wijk aan Zee zal een deel van het bos er aan moeten geloven. En dus dat al genoemde bos nabij ingang ‘Diederik’.

ideaal van PWN
Ten opzichte van “niets doen” ziet het ideaalbeeld van PWN er als volgt uit:

oneerlijke vergelijking
Deze voorstelling is niet eerlijk. In de optie ‘niets doen’ is ‘vergeten’ om aan te geven wat er behalve de Appelvink nog meer leeft in de duindennenbossen. En dat zijn juist erg veel soorten: vogels (zoals de Kruisbek, de Havik, de Nachtzwaluw, de Uil), reptielen (zoals de Zandhagedis), paddenstoelen (zoals de Ridderzwam), mossen, varens, heel veel soorten insecten. Ook ‘vergeten’ is dat er juist in de dennenbossen verschillende soorten orchissen voorkomen. Verder lijkt het net alsof in de ideale situatie de Amerikaanse Vogelkers, Braam, Rimpelroos en Esdoorn ‘vanzelf’ weg blijven maar dat is echt niet zo. En er wordt gesuggereerd dat er zich vogels zullen gaan vestigen als strandplevier, tapuit en blauwborst. Dat moeten we nog zien.
Wij zijn niet echt blij met deze manipulerende manier van ‘informeren’ door PWN.
Wat vindt U?

Voor nadere info, klik hier.

Wilt u het Beheerplan voor het Duinreservaat inzien? Klik dan hier.

Terug naar ‘duinen’.

 

 

Reacties zijn gesloten.