beschermen?

De Duinstichting wil de beschermde bossen en de beschermde heidevelden in de Schoorlse Duinen behouden. SBB wil ze omvormen tot zandvlakten en grasvelden. Daar protesteren wij tegen!

 

Duinbos en duinheide zijn door Natura 2000 aangewezen als waardevolle en beschermde natuur. Momenteel is het beleid echter gericht op omvorming naar stuivend zand. Dat is een natuurvorm die in het verleden verantwoordelijk was voor een erg slecht in de Schoorlse Duinen. Weinig planten en dieren houden het uit als er steeds een zandlaag overheen wordt geblazen. Mogen ze de Schoorlse Duinen zomaar vernielen? Mag Staatsbosbeheer levende, beschermde natuur omvormen tot dood, stuivend zand?

Wij verzetten ons daar tegen en doen ons best om de bossen en de heidevelden te behouden.

Reacties zijn gesloten.