duinen forum

Dit forum werkt nog niet optimaal, excuses, we doen hard ons best.

Doe mee aan de discussie op dit forum over de bossen en de heidevelden in de Schoorlse- en Noord-Kennemerduinen.

Bent je het bijvoorbeeld eens met de volgende stelling:

Door de boskap wordt zowel de biodiversiteit, als de recreatieve waarde van het duingebied aangetast

 

Sorry, only logged-in users can access this topic.

Reacties zijn gesloten.