info

Statutaire naam
Stichting ter Behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied

Ook handelend onder de namen:
Schoorlse Bos Moet Blijven
Duinstichting

Kamer van Koophandel: 67892620 te Alkmaar
Fiscaal nummer: 8572.16.089
Banknummer: NL79 TRIO 0338 5294 89 t.n.v. Schoorlse Bos Moet Blijven
Mailadres: info@duinstichting.nl
Postadres: Kerkbrink 22, 1873 HH Groet

De Stichting is op 20 januari 2017 opgericht. De Stichting is voortgekomen uit de actiegroep Het Schoorlse Bos Moet Blijven en stelt zich tot doel om het Schoorls bos- en duingebied te behouden. Deze  actiegroep was ontstaan uit bezorgdheid over de plannen om de Schoorlse Duinen om te vormen. Plannen om bossen te kappen en heidevelden af te graven om het zand vrij te maken zodat het gaat stuiven.

Het werkgebied van de Stichting is de gehele duinstreek vanaf het Noordzeekanaal tot Camperduin. De Stichting is gesprekspartner van  de Provincie Noord-Holland, voert overleg met Staatsbosbeheer over de Schoorlse Duinen en met het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord- Holland (PWN) over het Noord-Hollands Duinreservaat.

De Belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling: we hebben de ANBI status.

Reacties zijn gesloten.