ANBI

De Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de ANBI-status verworven. Dat houdt in dat uw giften, donaties en schenkingen aftrekbaar zijn voor de belasting.

(Klik hier voor onze statuten)
(Voor inzage in ons beleidsplan, klik hier)
(Hier klikken voor de ANBI-verklaring van de Belastingdienst)

De door de RvT goedgekeurde jaarrekening 2021:

(in groter formaat hier te vinden en te downloaden)

Reacties zijn gesloten.