middelen

Wilt u ons steunen?

Meedoen?
Wij staan open voor goede ideeën en alle hulp is welkom. Laat weten wat u zou willen doen om de bossen in de duinen te behouden. Kom bij onze vergaderingen of stuur een mailtje naar info@duinstichting.nl. 

Financieel ondersteunen?
Wij werken met beperkte middelen, veel van de kosten die wij als stichting maken worden door bestuursleden en deelnemers persoonlijk gedragen. Elke gift is zeer welkom, wij gaan er verantwoord mee om en maken er dankbaar gebruik van. Maak uw gift over op NL79 TRIO 0338 5294 89, ten name van Schoorlse Bos Moet Blijven.

Wij zijn een goedgekeurde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.

Veel over onze activiteiten kunt u terug vinden op onze nieuwspagina.

De jaarrekening over 2023 ziet u  als u klikt op: jaarrekening 2023.

Terug naar ‘info’. 

Reacties zijn gesloten.