afdelingen

Noord-Kennemerduinen
De Duinstichting houdt zich bezig met de Noord-Kennemerduinen. Dat is de duinstreek die loopt vanaf het Noordzeekanaal, tot de Hondsbossche Zeewering. Het gebied bestaat uit het door PWN beheerde Noord-Hollands Duinreservaat en de door Staatsbosbeheer beheerde Schoorlse Duinen.

heel verschillende gebieden
De gebieden raken elkaar aan de noordkant van Bergen, maar zijn heel verschillend. Dat komt omdat bij Bergen de ‘kalkgrens’ loopt. Ten zuiden van Bergen zijn de duinen gevormd uit zand dat door de Rijn is aangevoerd, ten noorden van Bergen komt het zand van de duinen uit Scandinavië.

kalkgrens bepaalt stuifgevoeligheid
De duinen te noorden van Bergen zijn kalkarm en het zand is fijner van structuur. Dat stuift veel gemakkelijker en waait verder weg. Ten noorden van Bergen hadden de bewoners van de dorpen naast de duinen erg veel overlast van stuivend zand. Niet voor niets hadden de omwonenden vroeger de verplichting om het middenduin aan te planten.

2 afdelingen
Vanwege de kenmerkende verschillen, maar heel praktisch ook vanwege de afstanden, heeft de Duinstichting twee afdelingen, met ieder een eigen website.
De afdelingen delen hun informatie, werken veel samen, maar zijn zelfstandig.

Duinstichting:
www.duinstichting.nl

Schoorlse Duinen:
www.schoorlsebosmoetblijven.nl

Noord-Hollands Duinreservaat:
www.stop-bomenkap-noordhollands-duinreservaat.nl

 

Terug naar ‘middelen’.

Reacties zijn gesloten.