begroting

De Duinstichting heeft met haar afdelingen één begroting.

tekort
Voor 2024 is onze begroting niet sluitend. We willen meer dan we financieel aan kunnen. We komen tekort.

steun ons
Stelt u het op prijs dat wij zoveel doen om het bos in de Schoorlse Duinen te behouden? Dan wilt u ons vast wel ondersteunen. Wordt donateur en stort een bijdrage op rekeningnummer:

NL79 TRIO 0338 5294 89 , ten name van Schoorlse Bos Moet Blijven.

Reacties zijn gesloten.