begroting

De Duinstichting heeft met haar afdelingen één begroting.

tekort
Voor 2020 is onze begroting niet sluitend. We willen meer dan we financieel aan kunnen. We komen tekort.
U kunt onze begroting downloaden:   begroting 2020

steun ons
Stelt u het op prijs dat wij zoveel doen om het bos in de Schoorlse Duinen te behouden? Dan wilt u ons vast wel ondersteunen. Wordt donateur en stort een bijdrage op rekeningnummer: NL79 TRIO 0338 5294 89 , ten name van Schoorlse Bos Moet Blijven.

 

Reacties zijn gesloten.