huishoudelijk reglement

uitwerking van de statuten
Het huishoudelijk reglement (HHR) is vastgesteld in de bestuursvergadering op 19 april 2017 en is met ingang van die datum van kracht geworden.
Het HHR is bedoeld als intern hulpmiddel. Het verduidelijkt de wijze van samenwerking tussen de verschillende organen van de stichting, helpt bij de besluitvorming en omschrijft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van functies binnen de stichting. Het HHR is een aanvulling op de statuten, de statuten zijn leidend.

U kunt het HHR hier inzien.

Reacties zijn gesloten.