jaarverslag

elk voorjaar
De Duinstichting publiceert elk voorjaar een jaarverslag met daarin ook een uitgebreid financieel overzicht van het afgelopen jaar.

uitgaven aangepast aan middelen
In 2017 hebben we uiteraard de uitgaven aangepast aan de beschikbare middelen (donaties en giften), daardoor was de jaarrekening sluitend.
We zouden graag meer willen aanpakken, maar missen de middelen daarvoor.

meedoen?
Misschien wilt u met ons meedoen, u kunt zich eenvoudig opgeven door het sturen van een berichtje naar ons emailadres: Schoorlsebosmoetblijven@hotmail.com .

ondersteunen?
Ook kunt u ons financieel steunen.
Maak uw gift over op NL79 TRIO 0338 5294 89, ten name van Schoorlse Bos Moet Blijven. Wij zijn een ANBI, uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.

goedgekeurd
Onze jaarrekening over 2017 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 24 januari 2018, het jaarverslag is vastgesteld door het Bestuur op 7 februari 2018.

U kunt het complete jaarverslag hier vinden, een verkorte versie vindt u hier en onze begroting voor 2018 staat hier.

Terug naar ‘middelen’.

Reacties zijn gesloten.