jaarverslag

elk voorjaar
De Duinstichting publiceert elk voorjaar een jaarverslag met daarin ook een uitgebreid financieel overzicht van het afgelopen jaar.

acties 2020
In 2020 hebben we behoorlijk aan de weg getimmerd met onze acties. Een demonstratie bij het Schoorlse Klimduin in het voorjaar, voor de verkiezingen een overzicht met de meningen van de provinciale politieke partijen over de boskap en natuurlijk ons Burgerinitiatief. De acties werden deels gesponsord.

beschikbare middelen
Mede dankzij onze acties, kwamen er in 2020 veel donaties bij ons binnen.

doe mee
Liefhebber van de duinbossen? Misschien wilt u met onze stichting meedoen. U kunt zich eenvoudig opgeven door het sturen van een berichtje naar ons emailadres: info@duinstichting.nl . U komt dan op onze verzendlijst en krijgt uitnodigingen voor onze bijeenkomsten.

ondersteunen?
U kunt ons werk financieel steunen.
Maak uw gift over op NL79 TRIO 0338 5294 89, ten name van Schoorlse Bos Moet Blijven.
Wij zijn een ANBI, uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.

goedgekeurd
Onze jaarrekening over 2020 is  goedgekeurd door de Raad van Toezicht en door het Bestuur. Er is geen uitgebreid jaarverslag opgesteld.
Het bestuur heeft nog geen begroting voor 2021 opgesteld. Onze begroting voor 2020 kunt u hier vinden: begroting 2020

Terug naar ‘middelen’.

Reacties zijn gesloten.