informatie bijeenkomst

Op zondag 30 september organiseerden wij alweer onze derde informatie-bijeenkomst in het Witte Kerkje in Groet. Er was erg veel belangstelling deze keer: we telden meer dan 100 bezoekers. De geplande boskap houdt de gemoederen dus nog steeds flink bezig.

Witte Kerkje in Groet: 30 sept.

Met muzikale omlijsting door Kees Oud werd het een interessante en informatieve middag.

We hadden een aantal bijzondere sprekers. Wilt u weten wie het waren en  waar ze over hebben gesproken, lees dan onderstaande korte samenvatting, of klik hier voor de handout.

Alwin Hietbrink. Alwin is de fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten. Hij gaf informatie over het standpunt van de Provincie met betrekking tot de kap van de duinbossen. Alwin was eerder wethouder in de gemeente Bergen NH. In zijn ‘normale’ werk is Alwin rector van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. Meer over Alwin ziet u als u hier klikt.
Dik Pruis, lid van onze organisatie. Hij zal ingaan op de vermeende invloed van dennen op verdroging en op de onwaarheden die daarover in het Beheerplan voor het NH Duinreservaat staan. Klik hier voor meer informatie over het kapplan.
Leffert Oldenkamp, bosbouwer Wageningen, publicist en ex manager van Staatsbosbeheer. Wij hebben hem gevraagd te spreken over de functie van de dennen in de Schoorlse Duinen en over verantwoord bosbeheer. Meer informatie over Leffert vindt u hier.
Martijn Oud, van radio en tv bekend paddenstoelendeskundige en voormalig bestuurslid van de Nederlandse Mycologisch Vereniging. Martijn kent de Schoorlse Duinen erg goed en weet veel te vertellen over de vele zeldzame paddenstoelen die in dit duingebied afhankelijk zijn van de dennen, zoals de Gele Ridderzwam, de Witbruine Ridderzwam en Fijnschubbige Boleet. Als u  hier klikt, komt u op de website van Martijn.

SBB liet het afweten
Om uit te leggen hoe de veel verder gaande doelstellingen van het huidige Beheerplan aansluiten bij de Aanwijzing tot Natura 2000 gebied, haddeb we Hans Wondergem, uitgenodigd. Hans is ecoloog in dienst van Staatsbosbeheer. Hans was op verschillende manieren betrokken bij het Beheerplan: hij was als lid van de Projectgroep één van de opstellers van het plan en hij was ook de opsteller van de PAS Gebiedsanalyse voor de Schoorlse Duinen. Hier vindt u wat meer over Hans. SBB regio directeur Riena Tienkamp liet ons telefonisch weten dat SBB er van afziet om te komen. Wij betreuren het dat Hans niet mag komen en zien het als een gemiste kans voor SBB om uitleg te geven over de redenen waarom er zo’n grote kloof zit tussen de doelen van N2000 en die van het Beheerplan.

beleidsadviseur Provincie NH mag niet spreken
Om een zo breed mogelijk beeld te kunnen geven, hadden wij ook de heer Coen Verstand uitgenodigd. Hij is beleidsadviseur bij de Provincie Noord-Holland en betrokken bij het tot stand komen van diverse Natura 2000 Beheerplannen. Voor meer info klik hier. De heer Verstand heeft onze uitnodiging besproken met Gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA). Via omgevingsmanager Simone Verbon kregen we te horen dat de Provincie er van afziet om een ambtenaar te laten spreken tijdens onze informatie-bijeenkomst. Wij betreuren het dat Coen niet mag komen. Gelukkig was de provinciale politiek wel vertegenwoordigd in de persoon van Alwin Hietbrink (Groen Links)!

zeer informatief
Hoewel dus zowel de opdrachtgever (de Provincie) als de bedenker en uitvoerder van het Beheerplan (SBB) verstek lieten gaan, werd het een bijzonder informatieve bijeenkomst, waarin we stevig met elkaar konden discussiëren.

handout
Wilt u terug lezen waar over werd gesproken, klik dan hier voor de handout.

Terug naar ‘nieuws’.

Reacties zijn gesloten.