overheid

N2000: afspraak met Europa
De landelijke overheid heeft met Europa afgesproken welke natuurgebieden binnen Nederland zijn aangewezen als Natura 2000 gebied en wat de doelstellingen zijn voor deze gebieden. Per Natura 2000 gebied moet in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden een Beheerplan worden opgesteld.

natuur nu goed beschermd?
Met N2000 zijn zowel de natuur, alsook de inspraak van de omgeving goed geregeld zou je denken.

Helaas … onze overheid is geweldig goed in het opstellen van regels, maar is nog veel beter in het ontduiken van haar eigen regels.

natuurplan voor ‘ondernemend Nederland’
De Beheerplannen voor de natuurgebieden zijn per gebied ontwikkeld door een Projectgroep. Een zorgvuldig geselecteerd gezelschap van deskundigen, professionals, die werkten onder leiding van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO is een afdeling van het Ministerie van Economische Zaken (daar viel de natuur onder ten tijde van het kabinet Rutte 1).

samenspraak is wassen neus
Per Beheerplan werd een Klankbordgroep gevormd, waarin de omgeving mocht participeren. Maar in de klankbordgroep namen ook leden van de Projectgroep deel. Met als gevolg dat de goedwillende ‘burgers’, die hun spaarzame vrije tijd beschikbaar stelden, zowel in aantal als in kennis werden overstemd door de professionals die tijdens werktijd met de Klankbordgroep vergaderden. De (meeste) Klankbordgroepen waren niet meer dan een wassen neus, een alibi, een ‘bewijs’ dat aan de wettelijke verplichting tot samenspraak was voldaan. Het dossier over de Klankbordgroep in Schoorl kunt u inzien door hier te klikken.

verantwoordelijkheid bij Provincie
Sinds 1 januari 2017 hebben de Provincies de verantwoordelijkheid voor natuur overgenomen van het Ministerie van Economische Zaken. De Provincies dragen nu dus ook de verantwoording voor de doelstellingen en de uitwerking daarvan in de Natura 2000 Beheerplannen.

onzorgvuldigheid troef
Daarmee is niet gezegd dat de Natuur nu in goede handen is. Wij lezen rapporten en plannen, analyseren die en stuiten op dubieuze zaken. Het baart ons ernstige zorgen hoe de overheid omgaat met de bestaande natuur, natuur die nota bene een beschermde status heeft.

kritische reacties
Door onzorgvuldig om te gaan met haar eigen regeltjes, roept de overheid kritische reacties over zichzelf af.

Of, zoals Barack Obama eens zei:
“machthebbers willen elke instelling ondermijnen die democratie betekenis geeft”.

Reacties zijn gesloten.