gemeente Bergen NH

gemeenteraad wijst kap af
De gemeenteraad van Bergen NH is geen voorstander van de grootschalige kap in het duingebied. Al in september 2016 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan, waarin werd aangedrongen op het herzien van de kapplannen.

onze vragen aan de fracties
Voor de verkiezingen in 2017 hebben wij met een korte enquête de fracties gevraagd om hun mening over de natuur om ons heen en over de kapplannen. Bijna alle fracties gaven als antwoord dat ze nog steeds op het standpunt staan dat de bossen niet weg moeten en dat heidevelden niet moeten worden afgegraven. Onze vragenlijst met alle volledige antwoorden van de fracties kunt u hier inzien.

gezamenlijk verzoek aan gedeputeerde Adnan Tekin
Kort voor het zomerreces hebben we de gelegenheid gekregen om vertegenwoordigers van de fracties te spreken. Bij die gelegenheid werd de afspraak gemaakt, dat de fracties een gezamenlijke brief sturen aan gedeputeerde Adnan Tekin. Met de vraag om een gesprek waarin de kapplannen ter discussie worden gesteld.

Wilt u onze presentatie inzien? Klik dan hier.

Terug naar ‘overheid’.

Reacties zijn gesloten.