citaten

Jacob Vis (ex SBB manager, in brieven aan SBB directeur Silvo Thijssen)
– Doe het niet! U vernielt iets dat onvervangbaar is.
– In Schoorl is de grootste en oudste duinbebossing in ons land.
– Normaal vindt na bosbrand herbebossing plaats.
– Hoewel het nu al een onafzienbare kale vlakte is waar de wind vrij spel krijgt (…) moet het bos aan de westkant verdwijnen.

Leffert Oldenkamp (ex SBB manager in brief aan SBB)
– De bosvisie van SBB houdt geen rekening met het CO2 vasthoudend vermogen van de bossen

Harry Hobo (Voorzitter Stichting Natuurbehoud)
– Veelal zijn de grenzen onduidelijk tussen de H000 gebieden en H2180 (Duinbos) wat wel beschermd is.
– Sommige habitatkaarten zijn gebaseerd op wel 20 jaar oude gegevens.

Frank Berendse (emeritus hoogleraar Wageningen; tijdens werkbezoek Schoorlse Duinen)
– Wil SBB echt zoveel dennenbos weghalen? Door N2000 wordt dat niet voorgeschreven.
– Door de snelheid waarmee de zandberg in de Baaknol zich verplaatst, kan ik me voorstellen dat de omwonenden zich zorgen maken.
– Dynamiek kan geen doel op zichzelf zijn.

Martin Witteveldt tijdens monitoring bijeenkomst 30-8-2018 (Provincie NH)
– Als ik moet kiezen tussen dynamiek en een heideveldje, kies ik voor dynamiek.

Adnan Tekin (PvdA, gedeputeerde Natuur NH; bij in ontvangst nemen petitie tegen de boskap)
– Die naaldbomen, die horen hier niet.

Hans Wondergem, na de grote duinbrand (SBB, mede opsteller Beheerplan; quote uit NRC, 26 mei 2011).
– Dat die bomen zijn verbrand, daar ben ik eigenlijk niet rouwig om.
– Laat het zout en het zand maar binnen waaien.
– Loofhout brandt bijna niet.

Jeroen Pater, na de grote duinbrand (SBB, boswachter in Schoorl; quote uit NRC, 26 mei 2011)
– Veel van de belevingswaarde is voor de bezoekers verloren gegaan.

Brandweer, na de grote duinbrand (NRC, 26 mei 2011)
– We denken dat het laten liggen van dood hout, zoals sinds enkele jaren de gewoonte is onder natuurbeheerders, de brand heeft versterkt.

Terug naar ‘wetenswaardig’

Reacties zijn gesloten.