onze 5 eisen

onze concrete eisen:

1. Per direct stoppen met grootschalige kap en grootschalig afgraven.

2. De verplichte samenspraak met omwonenden en belanghebbenden alsnog op een goede manier organiseren. Die samenspraak betreft ook de doelen! Als mogelijk resultaat van de samenspraak moet het herstellen van de situatie van vòòr de branden acceptabel zijn.

3. De uitkomsten van die samenspraak respecteren.

4. De uitkomsten van de samenspraak een terugwerkende kracht geven.

5. De uitkomsten van de samenspraak verwoorden in een aangepast beheerplan.

beheersbaarheid
Het beheerplan plan moet bestaan uit kleine stappen. Voor iedere stap moet er tevoren zijn:
– een goed omschreven begin situatie,
– een duidelijk verwoord doel, een goed omschreven resultaat,
– een analyse van de risico’s voor omwonenden en voor de te beschermen soorten/habitats
– de criteria waarop wordt beoordeeld of de uitvoering heeft geleid tot het beoogde doel.

kritisch volgen
De resultaten per stap moeten kritisch in de gaten gehouden worden en worden gebruikt voor de planning en uitvoering van de volgende stap. Het plan wordt minder ingrijpend, minder grootschalig, minder riskant en minder verstard is dan het huidige Beheerplan.

Hiermee voorkomen we de missers van het huidige Beheerplan zoals die met rode kruisjes zijn aangegeven in onderstaand overzicht.

Reacties zijn gesloten.