Wat wij willen

Onze 3 simpele eisen

1. Per direct stoppen met grootschalige kap en grootschalig afgraven.

2. In echte samenspraak met omwonenden en belanghebbenden de doelen voor natuurbehoud in het duingebied vaststellen en daar plannen voor opstellen. Als onderdeel van de samenspraak moet het herstellen van de situatie van vòòr de branden (in 2009, 2010 en 2011) aan de orde kunnen komen.

3. De uitkomsten van de samenspraak moeten worden verwoord in een beheerplan dat voor de betrokken belanghebbenden en voor de omwonenden acceptabel is.

Beheersbaarheid behoort een kenmerk te zijn van een Beheerplan
Plannen voor eventuele omvormingen van gebiedsdelen moeten bestaan uit kleine stappen, die zo nodig kunnen worden terug gedraaid. Voor iedere stap moet tevoren (in samenspraak) een aantal belangrijke ijkpunten worden vastgelegd:
– een goed omschreven begin situatie,
– een duidelijk verwoord doel, een goed omschreven resultaat,
– een analyse van de risico’s voor omwonenden en voor de te beschermen soorten/habitats,
– de criteria waarop wordt beoordeeld of de uitvoering heeft geleid tot het beoogde doel.

Kritisch volgen
De resultaten van een verandering moeten stap voor stap kritisch worden onderzocht en vastgelegd om te worden gebruikt voor de planning en uitvoering van de volgende stap. Door de stapsgewijze aanpak wordt een plan wordt minder ingrijpend, minder grootschalig, minder riskant en minder verstard dan de ‘oude’ Beheerplannen.

We willen op deze manier de missers voorkomen van de ‘oude’  Beheerplannen.
Die missers zijn met rode kruisjes aangegeven in onderstaande dia, die we verschillende keren hebben gebruikt tijdens overlegbijeenkomsten met de provincie NH (de gedeputeerde en zijn/haar stafmedewerkers).

Reacties zijn gesloten.