verdroging door dennen?

Over het lysiemeteronderzoek van PWN (zie Alterra rapport):

  1. Het lysiemeteronderzoek van PWN in Castricum verliep niet helemaal goed, er zijn fouten gemaakt in de opstelling en de wijze van meten is tijdens de loop van de tijd veranderd. Die fouten maken de metingen ongeschikt voor het beoordelen van specifieke waarnemingen, maar worde uitgemiddeld als je kijkt naar het watergebruik op de lange termijn.
    Zie de opmerkingen over de meetopstelling in het verslag van het TNO-symposium.
  2. Uit de cijfers van PWN blijkt dat dennen een klein beetje meer water gebruiken dan even grote loofbomen of dan gras. Zie grafieken op pagina 11 in presentatie DP/JE. Uit ander onderzoek (in Duitsland, blijkt dat dennen juist minder water gebruiken dan loofbomen (zie opmerkingen in rood op pagina’s 22 en 24 van deze presentatie).
  3. De conclusies die PWN trekt uit het eigen onderzoek zijn niet correct, die hadden vergeleken moeten worden met andere langlopende onderzoeken, ze lijken toegeschreven naar …

Reacties zijn gesloten.